Uddannelsesaktiviteter – Københavns Universitet

iCRIM > Uddannelsesaktiviteter

Uddannelsesaktiviteter

iCRIM - Forskningsgruppen International Crime and Criminal Law:

  • Artur Appazov underviser i faget International Criminal Law and Procedure på den juridiske kandidatuddannelse.

  • Anders Henriksen underviser i faget International Terrorism and Security Law på den juridiske kandidatuddannelse.

  • Peter Vedel Kessing underviser i faget International Terrorism and Security Law på den juridiske kandidatuddannelse.

  • Iryna Marchuk underviser i faget International Criminal Law and Procedure på den juridiske kandidatuddannelse.

  • Jakob Schiøler underviser i kursusfaget Straffuldbyrdelse på den juridiske kandidatuddannelse.

  • Rasmus H. Wandall underviser i kursusfaget Strafudmåling på den juridiske kandidatuddannelse.

  • Jørn Vestergaard er fagleder for faget Strafferet og straffeprocesret på den juridiske bacheloruddannelse. Han er desuden fagansvarlig for de strafferetlige kursusfag på den juridiske kandidatuddannelse. Han underviser bl.a. i faget International Terrorism and Security Law på den juridiske kandidatuddannelse.