Specialeemner

Områder for specialeafhandlinger:

 • Dansk strafferet og straffeprocesret
 • EU strafferet
 • Komparativ strafferet
 • International strafferet
 • International straffeprocesret
 • Konfliktløsning
 • Kunsten og loven
 • Strafudmåling
 • Terrorisme og ekstremisme
 • Sociology/philosophy/jurisprudence of punishment
 • Køn og kriminalitet
 • Straffuldbyrdelse
 • Overvågning og social control
 • Kriminologi
 • Kulturarv og kriminalitet
 • Folkedrab
 • Medie og kriminalitet
 • Kriminalprævention
 • Narkotikapolitik
 • Ungdomskriminalitet
 • Restorative justice