Publikationer

Seneste udgivelser:

  • Jørn Vestergaard (red.): Strafferet - Forbrydelser og andre strafbare forhold. Gjellerup 2009 (308 sider). ISBN: 978-87-13-04910-3. Med bidrag fra politiadvokat Anders Dorph, advokat Hanne Rahbæk, kontorchef Jens Røn, højesteretsdommer Thomas Rørdam samt professor Jørn Vestergaard.
  • Anders Henriksen: Arven efter Bush - Præsidentembedet og krigen mod terror. Gyldendal 2009 (288 sider). ISBN: 978-87-02-07693-6.
  • Peter Vedel Kessing: Terrorbekæmpelse og menneskeret - med særlig fokus på retten til ikke at blive udsat for vilkårlig frihedsberøvelse og tortur, umenneskelig eller nedværdigende behandling. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 (592 sider). ISBN: 978-87-574-1978-8.
  • Rasmus H. Wandall: Decisions to Imprison. Court Decision-Making Inside and Outside the Law. Ashgate 2008 (203 sider). ISBN: 978-0-7546-7157-2. 

Se i øvrigt de enkelte forskeres hjemmesider samt KUs centrale publikationsregister på forskning.ku.dk