Månedens bog i oktober – Københavns Universitet

iCRIM > Nyheder > Månedens bog i oktober

01. oktober 2010

Månedens bog i oktober

Krigens folkeret og international væbnet terrorbekæmpelse

Anders Henriksens bog Krigens folkeret og international væbnet terrorbekæmpelse er månedens bog i oktober hos DJØF's Forlag.

Månedens bog i oktober gennemgår nogle af de mest principielle, folkeretlige spørgsmål, der opstår, når stater vil bekæmpe terrorisme ved brug af militære magtmidler i udlandet.

Bogen fokuserer på en række konkrete aspekter ved moderne, væbnet terrorbekæmpelse. Det drejer sig først og fremmest om omfanget af staters ret til selvforsvar mod international terrorisme og bogen ser således nærmere på følgende emner:

  • Hvornår er terrorisme et "væbnet angreb", der giver ret til selvforsvar?
  • Giver private aktørers terrorhandlinger ret til selvforsvar?
  • Hvornår har international terrorbekæmpelse karakter af krig? 
  • Hvordan reguleres forebyggende frihedsberøvelse af mistænkte terrorister?

Link til forlaget