Ti år efter - terrortruslen anno 2011 – Københavns Universitet

iCRIM > Arrangementer > Ti år efter - terrortr...

Ti år efter - terrortruslen anno 2011

Tid: Onsdag den 14. september 2011, kl. 15.15-17.30.

Sted: Anneks B, Studiegården, Studiestræde 6, 1455 København K.

Arrangør: European Law Students' Association (ELSA CPH) i samarbejde med forskningsgruppen European and International Criminal Law Research (EICRIM).

Alle interesserede er velkomne!

Program for seminaret:

15.00-15.15: Velkomst v. ELSA CPH og introduktion af forskningsgruppen EICRIM
- 5 min velkomst v. ELSA CPH's President Helle Marquardtsen
- 10 min introduktion v. ordstyreren, professor Jørn Vestergaard
15.15-15.35: Antiterrorlovgivningen v. lektor i folkeret Anders Henriksen, KU
15.35-16.00: Muslimske minoriteter, modstand og veje til politisk deltagelse i Danmark efter 9/11 v. professor Garbi Schmidt, RUC
16.00-16.15: Pause med forfriskninger
16.15-16.35: Proceduren i terrorsager v. forsvarsadvokat Tyge Trier
16.35-17.00: Udviklingstendenser inden for terrorisme før og efter 9/11 v. seniorforsker Bjørn Møller, DIIS
17.00-17.25: Paneldebat og spørgsmål fra salen, ordstyrer professor Jørn Vestergaard
17.25-17.30: Afslutning

Formålet med seminaret:

De 2 tårneI forbindelse med tiåret for 9/11 afholder European Law Students' Association (ELSA CPH) i samarbejde med forskningsgruppen European and International Criminal Law Research (EICRIM) et seminar om den aktuelle terrortrussel.

Seminaret skal give et tilbageblik på det foregående årti og udviklingen af den internationale terrorisme og samtidig være en status på retstilstanden i dagens Danmark som følge af terrortruslen post 9/11. Vi lægger ud med en gennemgang af den retlige ramme for bekæmpelse af terrorisme i Danmark og den lovgivning (antiterrorpakkerne), der er indført i DK på baggrund af 9/11.

Ground ZeroSom en opfølgning på dette ønsker vi et kritisk perspektiv på, hvilken betydning antiterrorlovgivningen har haft for den enkelte, herunder både i form af retssikkerhed samt tilhørsforhold til det danske samfund. Først ser vi på konsekvenserne fra 9/11 for den etniske minoritetsgruppe af muslimske minoriteter i Danmark, herunder hvordan deres deltagelse i samfundet er blevet påvirket af 9/11.

Herefter får vi en forsvarsadvokats perspektiv på de nye procesregler, som adskiller sig fra almindelige dem i almindelige retssager ved at begrænse rettighederne for den enkelte. Til slut runder vi af med et overblik over udviklingstendenserne i et globalt og sikkerhedspolitisk perspektiv.

Formålet med seminaret er at forstå, hvilke implikationer terror og antiterrorlovgivning har medført for vort samfund og vore borgerlige rettigheder, hvilke trusler vi som samfund står overfor i dag, og hvilke værktøjer der bedst kan benyttes til at bekæmpe terrorisme, uden at gå på kompromis med de fundamentale garantier og rettigheder, vort samfund er opbygget omkring.

Ground ZeroProgrammet for seminaret starter med oplæg fra en række særligt sagkyndige efterfulgt af en paneldebat med professor Jørn Vestergaard som ordstyrer og spørgsmål fra publikum. Hvert oplæg vil vare ca. 20 minutter. Vi forventer, at paneldeltagerne med deres viden inden for folkeret, forskning i international terrorisme og politik vil bidrage med et indsigtsfuldt indblik i udviklingen af international terrorisme post 9/11.