Uddannelse

Der er behov for hard-core jurister til specialistfunktioner, og der er behov for jurister, der kan tænke ud af boksen, sætte juridisk viden i perspektiv og som har en selvstændig og kritisk tilgang"

- Aftagerpanelet

iCourts er Danmarks eneste retsvidenskabelige grundforskningscenter. Vores direkte forskningsgenstand er internationale domstole, som vi studerer fra en bred vifte af faglige vinkler med gennemgående fokus på deres nye rolle i en global verdensorden.

Vi går nysgerrigt, ambitiøst og problemorienteret til værks. Vi stræber efter at få sat perspektiv på retten og at udbygge vores internationale udsyn i et tværfagligt miljø.

iCourts består af en række af landets fremmeste forskere med specialviden og undervisnings- og vejledningskompetence der inkluderer, men rækker langt videre end internationale domstole:

 • Folkeret
 • EU-ret
 • Menneskerettigheder
 • International Strafferet
 • Internationale Domstole
 • Retsfilosofi
 • Retssociologi
 • Kriminologi
 • Retslingvistik og Retsretorik
 • Law and Politics/Political Science
 • Law and Economics
 • International Business Law and Arbitration
 • Strafferet

Kurser af undervisere fra iCourts – et udpluk

Nedenstående er en liste over kurser undervist af ansatte ved iCourts. Listen er ikke udtømmende. (Links til kurser vil blive tilføjet efterhånden, men kursusbeskrivelser kan findes under kurser.ku.dk)

BA-kurser

 • Ret, moral og politik (retsfilosofi og retssociologi)
 • Folkeret
 • EU-ret
 • Retssystemet og juridisk metode
 • EU Litigation Practice
 • International Dispute Resolution and International Courts

KA-kurser

 • International Sales Law
 • International Commercial Contracts
 • International Human Rights Law
 • Juridisk kommunikation og retorik
 • International Organizations
 • Kriminologi
 • Law and International Security in the 21 Century
 • Public International Law
 • Advanced Legal English: Common Law Language, Reasoning and Rhetoric
 • Legal Theory, Method and Writing
 • International Commercial Arbitration
 • Law of the World Trade Organization
 • International Commercial Disputes
 • International law and the Legalization of International Relations
 • International Crime and Punishment

Supervision of BA and MA afhandlinger

De ansatte i iCourts kan vejlede inden for et bredt område af BA-projekter og KA-specialer. Eksempler på mulige forskningsemner kan findes her

iCourts Excellence Program (iEP) – International Law and Courts in a Global World

iEP er et nyt program på den juridiske kandidatuddannelse. iEP introducerer centrale tilgange til forståelse af international ret og dens rolle i globaliseret verden. Med iEPbidrager iCourts til at du kan udvikle kompetencer der er nyttige for en bred vifte af nationale og internationale karrierer og aktiviteter. Læs mere på iCourts’ engelske hjemmeside