Uddannelse

Der er behov for hard-core jurister til specialistfunktioner, og der er behov for jurister, der kan tænke ud af boksen, sætte juridisk viden i perspektiv og som har en selvstændig og kritisk tilgang"

- Aftagerpanelet

iCourts er Danmarks eneste retsvidenskabelige grundforskningscenter. Vores direkte forskningsgenstand er internationale domstole, som vi studerer fra en bred vifte af faglige vinkler med gennemgående fokus på deres nye rolle i en global verdensorden. Mere overordnet studerer iCourts international ret i alle dens mange afskygninger og dens rolle i en moderne verden.

Vi går nysgerrigt, ambitiøst og problemorienteret til værks. Vi stræber efter at få sat perspektiv på retten og at udbygge vores internationale udsyn i et tværfagligt miljø.

iCourts består af en række af landets fremmeste forskere med specialviden og undervisnings- og vejledningskompetence der inkluderer, men rækker langt videre end internationale domstole og international ret:

 • Folkeret
 • EU-ret
 • Menneskerettigheder
 • International Strafferet
 • Internationale Domstole
 • Retsfilosofi
 • Retssociologi
 • Kriminologi
 • Retslingvistik og Retsretorik
 • Law and Politics/Political Science
 • Law and Economics
 • International Business Law and Arbitration
 • Strafferet

Kurser af undervisere fra iCourts – et udpluk

iCourts’ forskere leder og underviser på en lang række kurser inden for en bred vifte af emner, der alle vedrører aktuelle spørgsmål i tilknytning til international ret og internationale domstole i en globaliseret verden. iCourts’ kurser udforsker både retsdogmatiske og tværfaglige tilgange og anvender cutting-edge forskningsmetoder til studiet af retten og domstolene.

For en opdateret oversigt over aktuelle og kommende iCourts-kurser, klik her (hvis linket ikke virker, så gå til kurser.ku.dk og skriv ”iCourts” i søgefeltet).

For en oversigt over tidligere iCourts-kurser, se beskrivelsen af iCourts Excellence Programme.

Vejledning af BA-projekter og KA-specialer

De ansatte i iCourts kan vejlede inden for et bredt område af BA-projekter og KA-specialer. Eksempler på mulige forskningsemner kan findes her

iCourts Excellence Program (iEP) – International Law and Courts in a Global World

iEP er et nyt program på det Juridiske Fakultet. iEP introducerer centrale tilgange til forståelse af international ret og dens rolle i globaliseret verden. Med iEP bidrager iCourts til at du kan udvikle kompetencer der er nyttige for en bred vifte af nationale og internationale karrierer og aktiviteter. Læs mere på iCourts’ engelske hjemmeside.