iCourts hylder professor Henning Koch i Rettens magt - Magtens ret – Københavns Universitet

Dansk > Nyheder > iCourts hylder profess...

17. juni 2014

iCourts hylder professor Henning Koch i Rettens magt - Magtens ret

D. 3 april 2014 fyldte professor Henning Koch 65 år. Han har i fire årtier arbejdet på det retsvidenskabelige område, hvor han blandt andet har arbejdet med europæisk forfatningsret, retssociologi og menneskeret.

I festskriftet bidrager blandt andet en række medarbejdere ved iCourts med følgende kapitler:

  • ”På kant med grundloven”: Til forsvar for den juraprofessorale ytringsfrihed – af Mikael Rask Madsen og Henrik Palmer Olsen På baggrund af Henning Kochs mange interventioner som offentlig intellektuel analyserer kapitlet, hvorvidt der gælder en særlig bredere ytringsfrihed – og pligt for den akademiske gren af den juridiske profession. Modsat analyser af professionel ytringsfrihed, der analyser den juridiske profession samlet, konkluderer kapitlet, at der er helt særlige forhold, der gør sig gældende for universitetsansatte jurister, der ikke alene ytrer sig som eksperter men også som offentlige intellektuelle mere generelt.

  • ”Den gode blasfemi – fra åndelig happy slapping til legitim magtkritik” - af Jakob v. H. Holtermann Med kritisk afsæt i Henning Kochs velargumenterede forsvar for blasfemiparagraffen argumenterer Jakob v. H. Holtermann til fordel for en afskaffelse af paragraffen ligesom han mere generelt påpeger en ofte overset moralsk og politisk værdi af blasfemiske ytringer.

  • “Det danske politi mellem nødret og bureaukrati” - af Mikkel Jarle Christensen Henning Kochs studie af nødrettens drivende betydning for oprettelsen af et samlet dansk politi i tiden kort før Anden Verdenskrig, det såkaldte enhedspoliti, danner udgangspuktet for artiklens kritiske diskussion af forholdet mellem nødret og bureaukrati. Som artiklen viser, blev enhedspolitiet ganske rigtigt legitimeret blandt andet med reference til de urolige forhold syd for den danske grænse, men disse legitimeringer var samtidig indflettet i langt mere grundlæggende kampe om at skabe et statsligt politi og definere grænserne mellem forskellige sociale grupperinger i dette bureaukrati.

  • ”Fra sandt til effektivt demokrati: udviklinger i den europæiske diskurs om demokrati og menneskerettigheder efter 2. Verdenskrig” - af Anne Lise Kjær Med udgangspunkt i Henning Kochs begreb ”materielt demokrati” argumenterer Anne Lise Kjær for, at der ser sket en glidning i de europæiske institutioners offentlige diskurs om demokrati og menneskerettigheder, fra en naturretlig forestilling om det ”sande demokrati” til et neoliberalt krav om et ”effektivt demokrati”.

  • “European interpretive enterprise: Some remarks to the criticism of the Court of Justice of the EU” – af Urska Sadl I dette bidrag genbesøger Urska Sadl Henning Kochs arrestordre mod en forhastet kritik af retslige foranstaltninger, navnlig i form af juridisk aktivisme. Hun undersøger og vurderer kritikken af Domstolen for Den Europæiske Union vedrørende teleologisk fortolkning.

Læs mere på DJØF Forlags hjemmeside