Mikael Rask Madsen er interviewet i The Murmur – Københavns Universitet

Dansk > Nyheder > Mikael Rask Madsen er ...

14. december 2017

Mikael Rask Madsen er interviewet i The Murmur

Foto: Ditte Valente

Danske domstole omstøder ofte udvisningsdomme til kriminelle udlændinge, for at leve op til forpligtelserne i EMRK. Mens regeringen nu søger international støtte til at tillade nationale domstole at have mere at skulle have sagt med hensyn til udvisning, argumenterer Mikael Rask Madsen for, at problemet ligger hos de danske domstoles udviddende fortolkning af konventionen. Han advarer at Danmark må sætte mere omfattende problemstillinger på dagsordenden end udvisning, for at få gennemslagskraft i Europa og dermed indirekte få indflydelse på mere specifikke emner. Dette kan opnås gennem et fokus på subsidaritetsprincippet, for at reducere antallet af sager i Strasbourg og forbedre det juridisk-politiske samarbejde.

Se hele artiklen her

Mikael Rask Madsen er Centerleder og Professor ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, Centre of Excellence for International Courts (iCourts). Han arbejder i sin forskning med retssociologiske problemstillinger relateret til globalisering og europæisering, herunder særligt internationale domstoles udvikling og udfordringer, ret og europæisk integration, juridiske eliters rolle i globalisering, den juridiske professions udvikling og retlig viden og magt.