Højesteret overtrumfer EU-Domstolen – Palmer og Madsen i dagens Politiken – Københavns Universitet

Dansk > Nyheder > Højesteret overtrumfer...

15. december 2016

Højesteret overtrumfer EU-Domstolen – Palmer og Madsen i dagens Politiken

Foto: Fotograf Per Johansen

I sidste uge afviste Højesteret at følge EU-Domstolens udlægning af EU-retten. Højesteret begrunder sin afgørelse med, at det kun er den EU-ret, som er omfattet af den danske tiltrædelseslov, der kan have direkte virkning i dansk ret. Og det er det grundlæggende EU-retlige princip om forbud mod aldersdiskrimination ifølge Højesteret ikke. Det udfordrer hierarkiet med dansk ret og EU-ret. Og muligvis det europæiske samarbejde.

Læs mere i politiken i dag eller InfoMedia