Menneskerettighedsdomstolens fremtid: Midtvejsstatus efter Brighton-erklæringen – Københavns Universitet

Dansk > Nyheder > Menneskerettighedsdoms...

10. november 2016

Menneskerettighedsdomstolens fremtid: Midtvejsstatus efter Brighton-erklæringen

Christoffersen and Madsen udgiver artikel i Ugeskrift for Retsvæsen, der behandler de verserende reformer af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i lyset af regeringens beslutning om at rejse spørgsmål om Domstolens fortolkningsmetoder m.v., når Danmark i 2017 overtager formandskabet for Europarådet.

I 2015 behandlede Jonas Christoffersen og Mikael Rask Madsen i Ugeskrift for Retsvæsen Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols fortid, nutid og fremtid. De fremførte dengang det synspunkt, at en ”bedre beskyttelse af menneskerettighederne i Europa kræver en bæredygtig institutionel struktur, hvor fokus rettes mod væsentlige krænkelser, og hvor hovedansvaret er placeret hos de demokratiske institutioner i Europarådets lande.”

Efter at have været gennem et politisk stormvejr for et par år siden, er der i øjeblikket ikke stor politisk årvågenhed omkring Domstolen. Den danske regering har dog besluttet, at spørgsmålet om Menneskerettighedsdomstolens rolle skal være fokus for Danmarks formandskab for Europarådet i halvåret november 2017-maj 2018.

Christoffersen og Madsen ser med udgangspunkt i den midtvejsevaluering, der er udarbejdet i Europarådet, nærmere på Domstolens udfordringer og den kritik af Menneskerettighedsdomstolen, der udtales i andre lande. På den baggrund vil de sammenfatte de væsentligste punkter i det kommende arbejde med at sikre udviklingen af en bæredygtig Domstol.

Læs artiklen her: U.2016B.392

Jonas Christoffersen er Direktør for Institut for Menneskerettigheder og dr.jur. fra Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.  Han er ekspert i dansk og international menneskeret og har for nyligt arbejdet med menneskerettens demokratiske udfordring, EU's Charter om Grundlæggende Rettigheder, og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Mikael Rask Madsen er Centerleder og Professor ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, Centre of Excellence for International Courts (iCourts). Han arbejder i sin forskning med retssociologiske problemstillinger relateret til globalisering og europæisering, herunder særligt internationale domstoles udvikling og udfordringer, ret og europæisk integration, juridiske eliters rolle i globalisering, den juridiske professions udvikling og retlig viden og magt.