06. november 2017

Mikael Rask Madsen om reform af det europæiske menneskerettighedssystem

Mikael Rask Madsen i P1 Orientering Europa: Europæiske menneskerettigheder under lup

I P1’s Orientering Europa fortæller Mikael Rask Madsen sine betragtninger om, hvordan Danmark som formand for Europarådet kan bidrage til en reform af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og dermed styrke menneskerettigheder.

Danmark overtager meget snart det roterende formandskab i Europarådet og er klar til at se kritisk på den europæiske menneskerettighedskonvention og hvordan den bliver fortolket. Mange politikere mener konventionen står i vejen for den politik man gerne vil føre. Et eksempel på dette kan være når EMRK forhindrer at kriminelle udlændinge kan udvises. Regeringen vil afholde en ekspert konference om hvilken rolle EMRK skal spille i fremtiden. Spørgsmålet der diskuteres er, hvorvidt der er brug for reformer af menneskeretssystemet. Mikael Rask Madsen argumenterer for, at hvis der kigges på mængden af sager ved domstolen, subsidiaritetsprincippet og samspillet mellem ret og politik, kan domstolen og dermed menneskerettighedsbeskyttelsen faktisk styrkes. Ved samspillet mellem ret og politik skal forstås, at der mangler en ramme for en legitim politisk kritik af domstolen. Politikere kan ikke i EMRK, som i nationale retssystemer, efterfølgende ændre en lov, hvis der er utilfredshed med en afgørelse. Dette skal reformeres, hvis domstolen skal fungere effektivt, hvilket vil skabe en stærkere europæisk retsorden.

Hør indslaget her

Mikael Rask Madsen er Centerleder og Professor ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, Centre of Excellence for International Courts (iCourts). Han arbejder i sin forskning med retssociologiske problemstillinger relateret til globalisering og europæisering, herunder særligt internationale domstoles udvikling og udfordringer, ret og europæisk integration, juridiske eliters rolle i globalisering, den juridiske professions udvikling og retlig viden og magt.