26. oktober 2017

Ph.d. Amalie Frese står for nyt internationalt forskningsprojekt

Amalie Frese har et nyt internationalt forskningsprojekt med finansiering fra Danmarks Frie Forskningsfond.

Når EU-domstolen i flere tilfælde dømmer til fordel for forbrugerne i sager om unfair lånevilkår, kan det skyldes, at internationale domstole generelt har ændret retspraksis efter den økonomiske krise. Finanskrisen, som startede i 2007 og først nu for alvor er ved at slippe sit tag, skabte en øget økonomisk ulighed i de vestlige lande. En ulighed som betyder, at i de enkelte vestlige lande, er der blevet større forskel mellem dem, der tjener mest, og dem der tjener mindst.

Ph.d. Amalie Frese fra Det Juridiske Fakultet, Center for International Courts, Københavns Universitet undersøger i et nyt forskningsprojekt med finansiering fra Danmarks Frie Forskningsfond forholdet mellem finanskrisens sociale og økonomiske konsekvenser og lovspraksis i det internationale retssamfund. Juridiske praktikere, politikere og organisationer inden for særligt international økonomisk ret, social ret og udviklingsret spås at få glæde af forskningen, særligt fordi forskningen kan give et indblik i en form for internationalt kredsløb mellem økonomi, politik og jura.

Læs mere her