Forskning

iCourts mål er systematisk at undersøge internationale domstoles omsiggribende rolle i den globale orden. Centerets forskning undersøger bl.a., hvordan internationale domstole skaber væsentlige forandringer i måden hvorpå, international ret skabes og fortolkes, og hvordan de således transformerer både retten og dens sammenspil med både national og international politik.

iCourts forskning er organiseret i tre hovedspor, der undersøger henholdsvis internationale domstoles institutionalisering, autonomisering og legitimering.

Du kan læse mere om iCourts forskning på centerets engelske hjemmeside