24. september 2021

Ulige for loven? Jurister samarbejder med AI-forskere for at skabe mere transparens om asylafgørelser

BEVILLING

Asylansøgere med tilsyneladende ens sager burde få samme asylafgørelse uanset hvilket europæisk land, de søger asyl i. Men statistisk er der stor forskel på afgørelserne for de samme grupper fra land til land. I et nyt forskningsprojekt samarbejder jurister med AI-forskere om at skabe mere gennemsigtighed og retfærdighed i asylafgørelser.

Keyboard with the text ASYLUM

I det nye forskningsprojekt XAIfair (Explainable Artificial Intelligence and Fairness in Asylum Law) dykker professor mso Thomas Gammeltoft-Hansen og AI-forsker professor Thomas B. Moeslund ned i tusindvis af asylsager fra Danmark, Norge og Sverige. Formålet er at få mere viden om, hvad der påvirker udfaldet af afgørelserne og dermed skabe bedre grundlag for at sikre asylansøgere lighed for loven.

”Når flygtninge søger asyl skal myndighederne træffe en juridisk afgørelse med vidtrækkende konsekvenser. Men hvad præcis indgår i en sådan afgørelse, og hvorfor falder tilsyneladende ensartede asylsager ofte helt forskelligt ud fra land til land? Målet med vores projekt er at udvikle nye tværfaglige tilgange, der kan give svar på disse spørgsmål,” siger Thomas Gammeltoft-Hansen.

AI kan kaste lys over uigennemsigtige asylafgørelser

Gennem adgang til mange tusind asylafgørelser fra Danmark, Sverige og Norge undersøger Thomas Gammeltoft-Hansen og Thomas B. Moeslund, om algoritmer kan forudsige den samme afgørelse, som sagsbehandlerne er kommet frem til. Samtidig undersøges hvilke parametre i sagerne der opfanges af algoritmerne, når de forsøger at forudsige samme afgørelse. Med dette ekstra lag af kunstig intelligens bliver det nemmere at se, hvilke forhold der påvirker afgørelserne og på den måde afdække eventuelle bias i beslutningerne. Med andre ord: er sagsbehandlingen fair eller tilfældig?

Professor Thomas B. Moeslund uddyber: ”Vi vil kombinere metoder fra digital billedanalyse og såkaldt Explainable AI til at skabe mere gennemsigtighed og fortolkningsmulighed i analysen af asylafgørelser fra Danmark, Sverige og Norge.”

Voksende forskningsmiljø

Det nye forskningsprojekt er støttet med en bevilling på 3 mio. fra Villum Fonden. Bevillingen skal finansiere to postdocs med forankring i henholdsvis jura og datavidenskab, der skal arbejde tæt sammen for at udvikle et fælles sprog og forståelsesramme på tværs af de to fagdiscipliner. Med Thomas Gammeltoft-Hansen som PI vil fakultetets forskning på XAIfair-projektet samtidig bidrage til det voksende forskningsmiljø omkring Nordic Asylum Law & Data Lab, der tilsvarende bygger på et tæt samarbejde med Datalogisk Institut på Københavns Universitet.

Henrik Palmer Olsen, prodekan for forskning på Det Juridiske Fakultet udtaler: ”Det er et gennembrud for fakultetet at vi nu har så stærk kompetence i det tværvidenskabelige felt ”ret og kunstig intelligens,” at vi kan få opbakning fra Villum Fonden til vores udvikling af nye forskningsprojekter. Thomas Gammeltoft-Hansen har med udgangspunkt i sin egen stærke forskning i migrationsret opbygget et tværfagligt forskningsmiljø på fakultetet, der både er forskningsmæssigt innovativt og har meget stor samfundsmæssig relevans, fordi regulering af personers bevægelighed over landegrænser er en af vor tids helt store udfordringer. Denne kombination af videnskabelig digitalt orienteret innovation og samfundsmæssig relevans er netop det vi forsøger at fremme med vores strategi.”

Kontakt

PI professor Thomas Gammeltoft-Hansen
Mail: tgh@jur.ku.dk

Kommunikationsmedarbejder Lise Steen Nielsen
Mail: lise.steen.nielsen@jur.ku.dk