18. maj 2021

Nyt forskningsprojekt skal undersøge ’den empiriske vending’ i retsvidenskaben

BEVILLING

Med en bevilling på 2,9 millioner kr. fra Den Frie Forskningsfond skal lektor Jakob v.H. Holtermann se på betydningen af, at retsvidenskaben i disse år tilsyneladende vender sig mod en mere kvantitativ natur- og socialvidenskabelig tilgang.

City of Snowhill
Projektet TEMPTATION vil bl.a. kritisk undersøge påstanden om, at den empiriske vending fører til en ophobning af irrelevante data om retten.

For nogle år siden sendte en professor i statskundskab en spørgeskemaundersøgelse til højesterets dommere. Spørgsmålene handlede blandt andet om dommernes motivationer, når de afsagde deres domme.
Svaret fra højesteret var klart: Lad være med at sende os spørgeskemaer. Vi er ikke et empirisk objekt. Læs vores domme i stedet.

Den empiriske vending

Anekdoten illustrerer den metodestrid, som retsvidenskaben de senere år har været vidne til. I centrum for striden er den såkaldte ”empiriske vending”. Tilsyneladende vender retsforskere sig i stigende grad væk fra den traditionelle retsdogmatiske forskning i gældende ret og imod discipliner som fx sociologi, politologi, lingvistik eller computervidenskab.

 Jakob v. H. HoltermannEt af de centrale spørgsmål i metodestriden handler om retsvidenskabens nytteværdi for det omliggende samfund: Skyller man en eminent samfundsnyttig professionsnær retsvidenskab ud med badevandet i forsøget på at tilfredsstille et abstrakt ideal om "rigtig videnskab," der baserer sig på naturvidenskaben og den kvantitative del af socialvidenskaben? Eller er den empiriske forskning i virkeligheden nyttig på en måde, som den klassiske retsdogmatik end ikke turde drømme om? Eller både og?

Dette er nogle af de spørgsmål lektor Jakob v.H. Holtermann skal forsøge at besvare i sit nye forskningsprojekt TEMPTATION: Turning Empirical? The Transformation of Scholarship of International Law. Projektet er støttet med 2,9 millioner kroner af Danmarks Frie Forskningsfond.
- Med Projektet håber jeg at få folk op af skyttegravene og indgå i en mere konstruktiv dialog om retsvidenskabens metoder – til nytte for både den juridiske forskning og samfundet. 

Stor samfundsbetydning

Der er meget på spil i debatten om den retsvidenskabelige metode. I første omgang modstridende påstande om det retlige område, men disse uenigheder fører hurtigt mere håndgribelige forandringer med sig. Metodestriden påvirker akademisk prestige, stillinger og institutionelle grænser. Alt dette påvirker igen den juridiske uddannelse, hvilket i kraft af professionens størrelse og betydning kan påvirke det omgivende samfund dybt. Til trods for den empiriske vendings betydning er vores viden imidlertid begrænset. 

TEMPTATION skal forsøge at fremme vores forståelse af den empiriske vending i retten ved at underkaste den en kritisk undersøgelse. Med specifikt fokus på international ret og uden at vælge side kombinerer projektet en filosofisk analyse af centrale begreber og argumenter for og imod den empiriske vending med en socio-empirisk analyse af denne vendings faktiske omfang og karakter.