1. september 2019

Professor Mikael Rask Madsen modtager Carlsbergfondets Forskningspris 2019

Professor Mikael Rask Madsen er nr. 3 fra højre. Foto:  Lars Svankjær.

Søndag den 1. september modtog Mikael Rask Madsen den ene af Carbergsfondets to forskningspriser. Prisen blev overrakt af H.K.H. Kronprinsessen, uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen og Carlsbergsfondets bestyrelsesformand Flemming Besenbacher i forbindelse med en festmiddag på Ny Carlsberg Glyptotek.

Om Madsens videnskabelige bidrag udtaler Flemming Besenbacher:

”Mikael Rask Madsen har ydet meget betydelige bidrag til at løse nogle af vor tids største udfordringer med at sikre det internationale samfunds fortsatte stabilitet og udvikling”

Banebrydende grundforskning

Med Carlsbergfondets Forskningspris 2019 følger 1 million kr. Prisen uddeles efter indstilling fra Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, der begrunder tildeling af prisen således:

”Mikael Rask Madsen er en af verdens absolut førende forskere i krydsfeltet mellem international ret, politik og samfund. Hans originale tilgang, som kombinerer juridiske, humanistiske og samfundsvidenskabelige metoder, har ført til banebrydende forskning inden for international ret, retssociologi og politisk sociologi. Mikael Rasks grundforskning er på allerhøjeste internationale niveau, som også er dokumenteret ved, at han leder grundforskningscenteret iCourts. Hans grundforskning har samtidig haft markant og umiddelbar samfundsmæssig betydning.

Mikael Rask Madsens forskning centrerer sig hovedsageligt om internationale domstoles gennemslagskraft og autoritet – herunder en udforskning af deres sociale, juridiske og politiske processer. Han har således påvist, hvordan judiciel autoritet reelt er variabel og afhænger af specifikke handlinger både i og omkring domstolene. En forskning, der blandt andet har været konkret anvendt af internationale organisationer såsom Europarådet og Den Europæiske Union.”


Om Carlsbergfondets Forskningspris

Carlsbergfondets Forskningspris blev indstiftet i 2011 i anledning af fondets grundlægger J.C. Jacobsens 200-års fødselsdag. Hver pris er på 1 million kroner. Heraf er 250.000 kr. en personlig hædersgave og 750.000 kr. støtte til et forskningsprojekt.

Carlsbergfondets Forskningspris har som formål at yde støtte til to aktive forskere i ind- eller udland, der har bidraget afgørende til grundforskningen, og som nyder stor videnskabelig anerkendelse. Priserne skal opmuntre til yderligere forskning og kan bruges efter behov til udlandsophold, feltarbejde, indkøb af udstyr eller løn til videnskabelig assistance.