8. juli 2019

Mikael Rask Madsen vinder prisen for årets bedste artikel i ICON

Mikael Rask Madsen Mikael Rask Madsen har sammen med sin medforfatter Alexandra Huneeus, University of Wisconsin Law School, vundet prisen for årets bedste artikel publiceret i det prestigefulde tidsskrift ICON – International Journal of Constitutional Law

I artiklen “Between universalism and regional law and politics: A comparative history of the American, European, and African human rights systems” fremlægger forfatterne en første systematisk analyse af, hvordan tre regionale menneskerettighedssystemer har udviklet sig siden Anden Verdenskrig. De viser særligt hvordan, at de forskellige systemer har reageret på fælles geopolitiske udviklinger og regionale politiske og kulturelle forskelle, og hvordan det har skabt en international retsorden af menneskerettigheder.

Reference:

Huneeus, A., & Madsen, M. R. (2018). Between Universalism and Regional Law and Politics: A Comparative History of the American, European and African Human Rights Systems. ICON, International Journal of Constitutional Law, 16(1).