16. maj 2019

Nyt projekt om folkeretlige udfordringer indenfor militære studier

En gruppe forskere fra Det Juridiske Fakultet har vundet et åbent udbud på en femårig bevilling på i alt 9 mio. kr. til at forske i og udføre forskningsbaseret myndighedsbetjening om folkeretlige emner med policy-relevans for danske beslutningstagere.

På baggrund af et ønske om øget fokus på de folkeretlige udfordringer forbundet med bl.a. deltagelse i internationale operationer, cyber, droner og højteknologiske og elektroniske kampmidler har partierne bag forsvarsforliget 2018-2023 tildelt Center for Militære Studier (CMS), Københavns Universitet, en tillægsbevilling målrettet tilkøb af folkeretlig ekspertise baseret på udbud og kriterier om faglig excellence i en åben proces.

Det Juridiske Fakultet har vundet dette udbud med en forskergruppe bestående af: 

  • Lektor Astrid Kjeldgaard-Pedersen (PI)
  • Professor Jens Elo Rytter (co-PI)
  • Professor (MSO) Thomas Gammeltoft-Hansen.
  • Lektor Hin-Yan Liu
  • Lektor Shai Dothan

Fakultetets bud inkluderer et samarbejde med Forsvarsakademiet, som bidrager med praksisnær militær og juridisk viden.

Den forskningsbaserede myndighedsbetjening vil i medfør af årlige aftaler med CMS og Forsvarsministeriet omfatte analyser udgivet i form af rapporter mv., arrangementer i form af offentlige seminarer, lukkede workshops mv. samt anden formidling. Både forskningen og den forskningsbaserede myndighedsbetjening vil i forbindelse med projektet være omfattet af Københavns Universitets regler for forskningsfrihed.

Prodekan for forskning på Det Juridiske Fakultet, Henrik Palmer Olsen, udtaler:

-Det er en stor glæde for fakultetet at få tilført denne bevilling, som åbner for et nyt og spændende samarbejde med CMS. Udviklingen inden for international sikkerhedspolitik og digital teknologi indebærer helt nye folkeretlige udfordringer for både civile forsvarsmyndigheder og militæret. Vi ser frem til gennem forskning og forskningsbaseret myndighedsbetjening at bidrage til, at Danmark møder disse udfordringer på bedste vis.

Bevillingen fejres med et åbningsseminar den 25. juni 2019 kl. 14. Alle er velkomne. Tilmeld dig her.