27. februar 2018

Mikael Rask Madsen interviewet om udkast til Københavner-erklæringen

Foto: Ditte Valente

Deklarationen mangler balance, siger centerlederen for iCourts, da den er orienteret mod staterne og ikke borgerne.

Ifølge Madsen, er reaktionerne fra udlandet et utryk for, at man mener at Danmark er gået for vidt, når deklarationen vægter medlemslandendes interesse højere end de borgere, der ifølge konventionen er sikret visse rettigheder. Han henviser til at deklarationen flere steder lægger op til, at beskyttelsen af menneskerettighederne i højere grad skal overlades til medlemslandende i stedet for den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Læs hele nyheden her

Mikael Rask Madsen er Centerleder og Professor ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, Centre of Excellence for International Courts (iCourts). Han arbejder i sin forskning med retssociologiske problemstillinger relateret til globalisering og europæisering, herunder særligt internationale domstoles udvikling og udfordringer, ret og europæisk integration, juridiske eliters rolle i globalisering, den juridiske professions udvikling og retlig viden og magt.