27. august 2018

To ERC-bevillinger til iCourts forskere

Professor Jan Komarék og Lektor Mikkel Jarle Christensen modtager hver en ERC-bevilling.

Både Professor Jan Komarék og Lektor Mikkel Jarle Christensen fra iCourts modtager det prestigefyldte Starting Grant fra det Europæiske Forskningsråd, som gør det muligt for dem at danne nye forskningsgrupper. Jan Komaréks projekt løber fra 2019 til 2024 og han modtog 11.171.000 DKK. Mikkel Jarle Christensens projekt løber fra 2019 til 2023 og han modtog 11.161.000 DKK.

Jan Komarék modtager bevilling til sit forskningsprojekt European Constitutional Imaginaries: Utopias, Ideologies and the Other, (IMAGINE). Formålet med projektet er at undersøge hvordan forskellige forestillinger om EU forfatningen er blevet konstrueret. Sådanne forestillinger er både utopier – der giver en aspiration til statsordenen, og ideologier – der skjuler forskellige magtstrukturer. Projektet kommer også til at bidrage til litteraturen om den intellektuelle EU forfatningshistorie, som der ikke er skrevet noget om endnu.

Mikkel Jarle Christensen modtager bevillingen til sit projekt The Global Sites of International Criminal Justice (JustSites), der undersøger konstellationen af lokaliteter hvor international strafferet bliver produceret, modtaget og virker. Projektet forstår ”justice sites” som værende lokaliteter hvor politiske, retslige og professionelle aktiviteter kollektivt skaber og udvikler international strafferet. Formålet med projektet er at studere, hvordan forskellige ”sites” påvirker international strafferet. Projektet kigger videre end domstolene for at undersøge den større formation af sites, som private advokatfirmaer, NGO’er, nationalt diplomati, forskningscentre, domstole og andre der kollektivt strukturer og er ledende inden for international strafferet. Det vil også give offentligheden mulighed for at forstå hvordan dette retsområde faktisk virker, ved at kortlægge de involverede og hvordan magtrelationer mellem sites og andre aktører strukturerer handling og effekt.

Jan Komarék

Mikkel Jarle Christensen