1. februar 2018

DR Deadline om Retfærdighed og forurettedes retsfølelse

Jakob V. H Holtermann (iCourts) og Ida Helene Asmussen (WELMA) interviewes på baggrund af retssagen mod Lawrence G. Nassar.

Interviewet i Deadline handler om retfærdighed og hensynet til ofres retsfølelse i straffeprocessen.

Programmet kan ses her. Optakten til interviewet begynder cirka 11:15 inde i programmet:

Via Facebook

Via DR

Jakob V. H Holtermann

Jakob V. H Holtermann

Ida Helene Asmussen

Ida Helene Asmussen