12. april 2018

Mikael Rask Madsen: Langt fra opgør, men lille sejr for Danmarks regering

Foto: Ditte Valente

Danmarks regering ønsker bedre balance mellem menneskerettighedsdomstolen og medlemsstater i forbindelse med EMRK's sager

I forbindelse med Danmarks værtskab for Europarådet, blev samtlige 47 medlemsstater torsdag d. 12. april 2018 inviteret til forhandlinger om menneskerettigheder og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols virke, i København.

Den danske regering ønskede et opgør med domstolen, særligt domstolens praksis vedrørende udvisning af kriminelle udlændinge.
I udspillet fra den danske regering fremgik det at domstolen burde lægge særlig vægt på, om et land har forholdt sig til et specifikt spørgsmål af væsentlig offentlig betydning. Samt at domstolen i Strasbourg ikke burde tilsidesætte den nationale domstol ved mindre der ’stærke grunde’ til det, fortæller Mikael Rask Madsen.

Mikael Rask Madsen mener dog ikke at regeringen får hverken af de to forslag igennem i deres oprindelige form. Der er dog enighed i Europarådet om at skabe bedre kommunikation og samarbejde mellem domstolen og medlemsstaterne, og om at sikre at medlemsstaterne får mulighed for at deltage i en sag, før der afsiges dom. Derfor mener Mikael Rask Madsen, at selvom det bliver domstolens brede forståelse af subsidiaritetsprincippet der kommer med i den endelige tekst, så er det stadig en lille sejr for regeringen.

Læs hele artiklen

Mikael Rask Madsen er Centerleder og Professor ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, Centre of Excellence for International Courts (iCourts). Han arbejder i sin forskning med retssociologiske problemstillinger relateret til globalisering og europæisering, herunder særligt internationale domstoles udvikling og udfordringer, ret og europæisk integration, juridiske eliters rolle i globalisering, den juridiske professions udvikling og retlig viden og magt.