23. maj 2018

Mikael Rask Madsen interviewet i P1 Orientering

Foto: Ditte Valente

Europarådets parlamentariske forsamling har udtalt kritik af, at det danske formandskab har brugt forhandlingsprocessen omkring Københavnererklæringen til at bedrive indenrigspolitik. I interviewet i P1 Orientering bekræfter centerleder og professor Mikael Rask Madsen at forløbet omkring københavnererklæringens tilblivelse er foregået i to spor; et politisk-retorisk spor i offentligheden der fremførte en stærk kritik af domstolens dynamiske fortolkning, og særligt fokuserede på udvisning af kriminelle udlændinge, og et andet juridisk-teknisk, der bl.a. handlede om bedre subsidiaritet, håndtering af sags-mængden og om en bedre kommunikation i systemet.  

Ifølge Mikael Rask Madsens vurdering har dette medført, at Danmark har mistet politisk kapital og fået kritik fra den parlamentariske forsamling, der normalt er forbeholdt andre medlemsstater. Dette har formentligt haft den effekt, at det har styrket opbakningen til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.   

Hør udsendelsen på P1 her.

Mikael Rask Madsen er Centerleder og Professor ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, Centre of Excellence for International Courts (iCourts). Han arbejder i sin forskning med retssociologiske problemstillinger relateret til globalisering og europæisering, herunder særligt internationale domstoles udvikling og udfordringer, ret og europæisk integration, juridiske eliters rolle i globalisering, den juridiske professions udvikling og retlig viden og magt.