8. februar 2018

Er menneskerettigheds-udspil et opgør? - Madsen i Kristeligt Dagblad

Foto: Ditte Valente

Mikael Rask Madsen har udtalt sig til Kristeligt Dagblad om den af regeringen fremsatte Københavner-erklæring.

Mikael Rask Madsen og Professor i forfatningsret på Københavns Universitet Jens Elo Rytter har til Kristeligt Dagblad udtalt, at selvom regeringens udkast til en reform af det europæiske menneskerettighedssystem ikke er et egentligt opgør med menneskerettighederne, så er det stadig et udspil af stor betydning.

Udspillet er ambitiøst, idet der tages fat om roden på flere af de meget omdiskuterede emner, men det er samtidig et realistisk udspil, som ville kunne få opbakning blandt de andre medlemslande, mener Madsen. Med udspillet får de nationale domstole større indflydelse på menneskerettighedssystemet, hvilket har været et af de store kritikpunkter i senere år, idet der har været en vis utilfredshed med, at domstolen i Strasbourg har haft så stor betydning på nationalt plan.

Alt i alt, vil udspillet efter Madsens overbevisning sikre stabilitet i det europæiske menneskerettighedssystem.

Mikael Rask Madsen er Centerleder og Professor ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, Centre of Excellence for International Courts (iCourts). Han arbejder i sin forskning med retssociologiske problemstillinger relateret til globalisering og europæisering, herunder særligt internationale domstoles udvikling og udfordringer, ret og europæisk integration, juridiske eliters rolle i globalisering, den juridiske professions udvikling og retlig viden og magt.