7. februar 2018

Et opgør med menneskerettighederne? - Madsen i Politiken

Foto: Ditte Valente

Mikael Rask Madsen har udtalt sig til Politiken i forbindelse med den kommende Københavner-erklæring.

Mikael Rask Madsen udtaler i Politiken, at regeringen, trods den stadig meget kritiske retorik fra politikere, med Københavner-erklæringen ikke har til sinde at foretage et egentligt opgør med menneskerettighederne. Københavner-erklæringen vil med sit indhold foretage ændringer ved menneskerettighedskonventionen og domstolen, men et egentligt frontalopgør er der således ikke tale om, mener Madsen.

Domstolen har ofte været beskyldt for at gå for langt i sin fortolkning af menneskerettigheder og yde beskyttelse til personer, som ikke har fortjent en sådan beskyttelse. Dette bliver der dog ifølge Madsen næppe ændret radikalt på med Københavner-erklæringen, og der er i højere grad tale om en accept af en vidtgående fortolkning, som Københavner-erklæringen vil bygge videre på. Københavner-erklæringen forsøger derimod at adressere de væsentligste kritikpunkter, og for dette skal den have ros.

Københavner-erklæringen medfører således ikke massive ændringer i forhold til den vidtgående fortolkning, domstolen anvender, men dette gør erklæringen realistisk, ligesom det ikke skal underkendes, at den er ambitiøs som følge af, at store kritikpunkter forsøges håndteret, mener Madsen.

Mikael Rask Madsen er Centerleder og Professor ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, Centre of Excellence for International Courts (iCourts). Han arbejder i sin forskning med retssociologiske problemstillinger relateret til globalisering og europæisering, herunder særligt internationale domstoles udvikling og udfordringer, ret og europæisk integration, juridiske eliters rolle i globalisering, den juridiske professions udvikling og retlig viden og magt.