20. februar 2018

Butler og Sadl udgiver ny artikel i European Law Review

Besøgende professorer ved CECS og iCourts (Centre for European and Comparative Legal Studies og Centre for Excellence for International Courts), Graham Butler, og Urska Sadl har udgivet en ny artikel i European Law Review, 2018, 43, udgave 1.

Artiklerne undersøger det præjudicielle forelæggelser, der dækker det principielle forhold, der eksisterer mellem de nationale domstole i EU-medlemsstaterne og Den Europæiske Unions Domstol. Den dækker også de detaljerede procedureregler og retningslinjer, der regulerer de nationale domstolers samarbejde i den præjudicielle forelæggelser. Det fremhæves, at præjudicielle forelæggelser kun kan fungere, når kulturen af loyalt samarbejde, effektiv kommunikation og fleksible proceduremæssige regler er på plads.

Du kan læse artiklen ‘The Preliminaries of a Reference’ i det seneste nummer af European Law Review, fra Sweet and Maxwell her.

For mere om Graham Butlers og Urska Sadls forskning indenfor EU-retten, se deres profiler på Aarhus Universitet og European University Institute, og ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet her og her, hvor de besøger professorer.

For more on Graham Butler’s and Urska Sadl’s research on European Union law, see their profiles at Aarhus University here and the European University Institute here; and at the Faculty of Law, University of Copenhagen here and here.