Forsvarets folkeretlige udfordringer

Drone
Det Juridiske Fakultet (JUR) har vundet et åbent udbud på en femårig bevilling på i alt 9 mio. kr. til at forske i og udføre forskningsbaseret myndighedsbetjening om folkeretlige emner inden for militære studier. Bevillingen er en del af udmøntningen af den tillægsbevilling på 15 mio. kr., som Center for Militære Studier (CMS) blev tildelt på forsvarsforliget 2018-2023 med henblik på at styrke forskning og forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for folkeretlige emner. Bevillingen skaber grobund for produktion af ny viden i spændingsfeltet mellem jura og strategi til gavn for danske beslutningstagere. I forbindelse med bevillingen etablerer JUR et tæt samarbejde med Forsvarsakademiet (FAK), som vil bidrage med praksisnær militær og juridisk viden.

Alle interesserede inviteres hermed til åbningsseminar den 25. juni 2019, kl. 14.00-17.00, på Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, lokale 8A-0-57.

Program:

14.00-14.10: Velkomst og introduktion af baggrund og rammer for projektet v/ lektor i folkeret, JUR, Astrid Kjeldgaard-Pedersen, og seniorforsker og centerleder for CMS, Henrik Ø. Breitenbauch

14.10-14.25: Oplæg om de folkeretlige udfordringer ved ny militær teknologi v/ adjunkt Iben Yde, Institut for Militær Teknologi, FAK

14.25-15.15: Paneldiskussion om de aktuelle folkeretlige udfordringer for Forsvaret

Astrid Kjeldgaard-Pedersen (ordstyrer), lektor i folkeret, JUR

Henrik Ø. Breitenbauch, seniorforsker og centerleder, CMS

Anne Østrup, specialkonsulent, særlig rådgiver i international humanitær ret, Forsvarets Auditørkorps

Marc Schack, adjunkt, Institut for Militære Operationer, FAK

Cornelius Wiesener, postdoc, JUR

Thomas Gammeltoft-Hansen, professor MSO i flygtningeret, JUR

15.15-16.00: Spørgsmål fra salen og diskussion

Efter seminaret byder Det Juridiske Fakultet alle deltagere på et glas.

Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig, senest den 21. juni 2019, kl. 12.00 via denne tilmeldingsform.