Klagenævnet for Værdipapircentraler – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Globale nyheder > Klagenævnet for Værdip...

18. maj 2009

Klagenævnet for Værdipapircentraler

Professor, dr. jur. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen er udnævnt til formand for Klagenævnet for Værdipapircentraler. Udnævnelsen gælder til og med 2012.

Professor, dr. jur. Vibe Ulfbeck er for samme periode udnævnt til stedfortrædende formand for Klagenævnet for Værdipapircentraler