Forbrydelser og andre strafbare forhold - ny lærebog – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Globale nyheder > Forbrydelser og andre ...

16. august 2009

Forbrydelser og andre strafbare forhold - ny lærebog

Forbrydelser og andre strafbare forhold - ny lærebog

Link til forlaget
 

For første gang i mere end tredive år udgives der nu en systematisk fremstilling af strafferettens specielle del, dvs. reglerne om de enkelte lovovertrædelser. Bogen indskriver sig i traditionen fra de klassiske fremstillinger af Hurwitz og Waaben. Den indeholder bidrag fra politiadvokat Anders Dorph, advokat Hanne Rahbæk, kontorchef Jens Røn, højesteretsdommer Thomas Rørdam samt professor Jørn Vestergaard med sidstnævnte som redaktør. Alle forfattere er eller har været undervisere ved Det Juridiske Fakultet.

»Mange årgange af jurastuderende har efterlyst en sådan grundlæggende fremstilling,« beretter Jørn Vestergaard, som er fagleder i strafferet. »Så fremover vil der forhåbentlig ikke længere være nogen, der er i tvivl om, hvad man kan blive hørt i ved mundtlig eksamen.«

Til illustration af de behandlede emner er der i teksten medtaget korte referater af nyere retspraksis. »Med denne fremstillingsmåde tilsigtes det at gøre teksten levende og vedkommende; men det forudsættes naturligvis, at de studerende også læser et udvalg af afgørelser i deres helhed,« oplyser Jørn Vestergaard.