Prisopgave for jurastuderende om korruption – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Globale nyheder > Prisopgave for jurastu...

19. marts 2009

Prisopgave for jurastuderende om korruption

Justitsministeriets Forskningspolitiske Udvalg har stiftet en pris for bedste studenterafhandling inden for et givent emne. Prisen er på 25.000 kr. og går i 2009 til den bedste besvarelse af en opgave om korruption.

Du kan eksempelvis besvare opgaven ud fra et eller flere af følgende temaer:

  • De danske regler og konventionerne
  • Det danske forbehold i forhold til trading in influence
  • Kravet om dobbelt strafbarhed
  • Grænseoverskridende bestikkelse
  • Anvendelse af agenter
  • Danske virksomheders forhold til bestikkelse
  • Politisk korruption
  • Ikke-lovregulerede påvirkningsmuligheder
  • Korruption i Norden
  • Bestikkelse i et forretningsmæssigt perspektiv

Studenterafhandlingen kan være ren juridisk, eller den kan relatere sig til andre adfærds- og samfundsvidenskaber (f.eks. kriminologi, retssociologi, retsantropologi, retspsykologi, retspolitologi eller retsøkonomi).

Deadline

Opgaven skal være formanden for Justitsministeriets Forskningspolitiske Udvalg professor Flemming Balvig i hænde senest d. 1. oktober 2010.

Opgaven sendes til professor Flemming Balvig, Forskningsområdet, Det juridiske Fakultet, Studiestræde 6, 1455 København K.

Husk at vedlægge oplysning om karakter og vejleder samt tilladelse til at kontakte vejleder med henblik på at få en evaluering.