Nyt Radio- og TV-Nævn – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Globale nyheder > Nyt Radio- og TV-Nævn

26. januar 2009

Nyt Radio- og TV-Nævn

Kulturminister Carina Christensen har udpeget et nyt Radio- og tv-nævn for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012.

Radio- og tv-nævnet er den centrale myndighed på radio- og tv-området i Danmark. Nævnet, der er uafhængigt af kulturministeren, har bl.a. til opgave at udstede tilladelse til radio- og tv-programvirksomhed, at træffe afgørelse i sager om reklamer i radio og tv og at bevilge tilskud til ikke-kommercielle lokale radio- og tv-stationer. Desuden rådgiver nævnet kulturministeren i radio- og tv-spørgsmål.

Det nye Radio- og tv-nævn består af:

  • Formand adm. direktør Christian Scherfig
  • Næstformand professor, dr. jur. Jan Schans Christensen
  • Lektor, ph.d. Henrik Søndergaard
  • Adm. direktør, cand.phil. Anette Wad
  • Professor, dr. jur. Caroline Heide-Jørgensen (nyt medlem)
  • Professor, ph.d. Birgitte Holm Sørensen (nyt medlem)
  • Journalist Gitte Rabøl (nyt medlem)
  • Formand for Samarbejdsforum for Danske Lytter- og Seerorganisationer Lars Peter Melchiorsen (nyt medlem)

Læs mere om det nye Radio- og TV-Nævn