Betænkning om konfliktråd, udarbejdet af et udvalg under Justitsministeriet, er sendt i høring – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Globale nyheder > Betænkning om konflikt...

15. december 2008

Betænkning om konfliktråd, udarbejdet af et udvalg under Justitsministeriet, er sendt i høring

Blandt udvalgets medlemmer har været professor, dr.jur Flemming Balvig og professor, dr.jur. Eva Smith.

Læs mere om udvalget