Forslag fra Copenhagen Competition – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Globale nyheder > Forslag fra Copenhagen...

12. marts 2009

Forslag fra Copenhagen Competition

Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet har den 7.-9. marts gennemført et forhandlingsspil om den kommende klimaaftale, som til december skal forhandles i København. I forhandlingerne deltog jurastuderende fra USA, Australien, Indien, Singapore, Sydafrika, Chile og Danmark.

Emnet for forhandlingerne var de fremtidige regler for handel med emissionskvoter - også kaldet forurenings-kvoter - mellem de rige og de fattige lande. Læs mere om hvilke forslag, de jurastuderende drøftede under forhandlingerne i Copenhagen Competition

Forslag fra konkurrencen (pdf)

 I forhandlingerne deltog jurastuderende fra USA, Australien, Indien, Singapore, Sydafrika, Chile og Danmark
Fotograf: Kim Hansen Se fotoet i stort format