E-læringskursus om klimaforandringer – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Globale nyheder > E-læringskursus om kli...

12. december 2008

E-læringskursus om klimaforandringer

Fra februar 2009 kan jurastuderende på Københavns Universitet deltage i et tværfagligt e-læringskursus om klimaforandringer. Kurset Climate Change Impacts, Adaptation and Mitigation udbydes af KU for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter kurser på universitetsniveau om verdens klimaudfordringer. Adgangskravet er en bachelorgrad, og kurset giver 15 ECTS point.

Kurset er udviklet i tæt samarbejde mellem Københavns Universitet, Danmarks Meteorologiske Institut, UC Berkeley og Australian National University. Samarbejdet inkluderer desuden en række medlemmer fra FN's klimaekspertpanel IPCC, som blev tildelt Nobelprisen i 2007.

Klima fra flere perspektiver
- Klimaændringer og de initiativer, der må iværksættes for at ændre udviklingen, har en tværfaglig karakter og er ikke alene relevant for naturvidenskaben. Hvis vi skal nedbringe drivhusgasserne, har vi brug for jurister, der har et solidt kendskab til klimaområdet og ved noget om den retlige regulering, der er behov for. De skal have de juridiske færdigheder til at implementere den vedtagne politik på internationalt, EU og nationalt niveau, der udmøntes i konventioner, direktiver og love. Det forklarer Lektor Anita Rønne fra Det juridiske fakultet.

Hun udbød sammen med professor Peter Pagh for første gang i efteråret et kursus på kandidatuddannelsen på Det Juridiske Fakultet i Climate Change and the Law.

- Nu er der så en enestående mulighed for at tilmelde sig et tværfagligt kursus, som kommer hele vejen rundt om klimaet, siger Lektor Anita Rønne. Hun understreger i den forbindelse, at fokus for kurset dels er at forstå, hvad der forårsager klimaforandringerne, dels hvilke konsekvenser det har, og endelig hvad der kan gøres for at tilpasse sig og modvirke udviklingen.

Læringsmetoder på kurset
Undervisningen udbydes globalt, og dermed bliver de studerende ikke alene bragt sammen med studerende fra andre fakulteter, men også fra andre lande. Samtidig vil de stifte bekendtskab med en helt ny undervisningsform, hvor den studerende aktivt kommer til at indgå i gruppediskussioner over nettet.

Underviserens rolle i e-læringskurser er at bistå den studerendes læring som moderator. Udover tekst kan lyd og video inddrages i undervisningen på nettet, som både kan bestå af spørgeskemaer, opgaver og diskussioner.

Ikke mindst vil de studerende blive undervist af specialister inden for hver deres område. Anita Rønne vil således skulle undervise sammen med Daniel Kammen - professor i the Energy and Resources Group på UC Berkeley og senior klimarådgiver for Barack Obama.

I andre moduler indgår medlemmer fra FN's klimaekspertpanel IPCC, herunder:

  • John R. Porter, professor i jordbrugsvidenskab på Det Biovidenskabelige Fakultet, København Universitet.
  • Ole John Nielsen, professor i atmosfærekemi på Det Naturvidenskabelige Fakultet, København Universitet.
  • Jens Hesselbjerg Christensen, seniorrådgiver ved Danmarks Meteorologiske Institut.

Læs mere om kurset på http://www.climate-change.dk/.