Professor, dr. jur. Flemming Balvig udpeget som medlem af Rådet for Grønlands Retsvæsen – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Globale nyheder > Professor, dr. jur. Fl...

15. december 2008

Professor, dr. jur. Flemming Balvig udpeget som medlem af Rådet for Grønlands Retsvæsen

Som et led i de store reformer af det grønlandske retsvæsen har regeringen oprettet Rådet for Grønlands Retsvæsen. Højesteretsdommer Per Walsø er formand og blandt de udpegede medlemmer af rådet er professor, dr. jur. Flemming Balvig.