Elsparefonden – Københavns Universitet

26. juli 2009

Elsparefonden

Lektor Anita Rønne er af Klima- og Energiminister Connie Hedegaard udpeget som uafhængigt medlem af bestyrelsen for Elsparefonden. Elsparefonden er en uafhængig statsinstitution under Klima- og Energiministeriet og ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer. Den har en årlig bevilling på knap 100 mill. kr og til bestyrelsen er der knyttet et sekretariat. Lov om Elsparefonden giver bestyrelsen vide ramme til at vælge virkemidler mhp at fremme besparelser i elforbruget i boliger og i offentlige institutioner.

Læs mere om elsparefonden