Dekanens besøg i Studievejledningen – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Globale nyheder > Dekanens besøg i Studi...

12. september 2008

Dekanens besøg i Studievejledningen

Dekanen bag skrankenDekanen bag skranken

Ved studiestart myldrer det med studerende i Christian IV's gamle brandstation, hvor fakultetets studieinformation og studievejledning holder til. Fredag den 5. september er dog ikke helt normal. Denne dag møder de studerende et nyt ansigt bag skranken - nemlig dekanens. 

Dekan Henrik Dam er kommet på besøg for at se dagligdagen i Studievejledningen, som med hans egne ord er fakultetets ansigt udadtil over for de studerende. Som dekan er den direkte kontakt til de studerende begrænset i en hverdag, der mere handler om strategier og overordnede beslutninger. 

- Her i Studievejledningen ser man faktisk effekten af de beslutninger, vi træffer, påpeger Henrik Dam og fortsætter:

- At være her giver et rigtigt godt indtryk af det store arbejde, der bliver lavet i Brandstationen, og et indtryk af, hvad de studerende bruger skranken og vejledningen til.

Dekanen får sat ansigt på de studerende. Og omvendt.

- Jeg plejer ikke at sidde her, forklarer Henrik Dam, da en studerende stiller et spørgsmål.

- Hvad laver du da til daglig, spørger den studerende.

- Jeg er dekan, svarer dekanen den studerende, som ser lettere overrumplet ud.

Oplæring

Når det angår rådgivning om fag, er Henrik Dam - professor i Skatteret - på hjemmebane. Den elektroniske sagsbehandling er en anden sag. Her må dekanen bede om hjælp til at hjælpe de studerende. Mille Haarup fra Studievejledningen forklarer blandt andet Henrik Dam proceduren for at skifte hold.


Studieinformation

De fleste af de studerende, der slår et smut forbi Studievejledningen i en pause fra undervisningen, kommer for at aflevere opgaver og blanketter, få karakterudskrifter eller for at til- og afmelde sig eksamener og fag. De, der skal bruge studievejledningen til en mere personlig rådgivning, har for det meste en aftale på forhånd. Der er dog også mulighed for at møde op på dage med åben vejledning. 

StudievejledningenPersonlig vejledning

Alle jurastuderende kan komme med store såvel som små problemer og få personlig vejledning i Studievejledningen. Ved en personlig vejledning er der mulighed for at tale uforstyrret med en studievejleder i det hyggelige vejledningslokale. Vejledningen tager udgangspunkt i den studerendes konkrete situation og behov, og vejlederne har tavshedspligt.

Mandag den 15. september er det studieleder Mette Hartlevs tur til at besøge Studievejledningen.