Forhandlinger med konkret indhold – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Globale nyheder > Forhandlinger med konk...

14. oktober 2010

Forhandlinger med konkret indhold

Verdens regeringer har endnu ikke haft succes med at nå til enighed om, hvordan de kan forbedre adgangen til medicin verden over. Deltagerne i årets Copenhagen Competition kommer dem nu i forkøbet og verdens ledere kan roligt lade sig inspirere.

Et af de konkrete løsningsforslag, som er kommet frem i forhandlingerne er en databaseløsning. Forslaget blev fremsat af delegationen fra University of California, Berkeley og skal sikre effektiv og sikker medicin til alle verdens befolkninger:

- Vi foreslår, at alle sendinger med medicinalvarer skal registreres i en database. Der skal fremgå, hvem der eksporterer, importerer og hvilke patent-, ophavs- og varemærkerettigheder, der er tilknyttet varen. Oplysninger, der kan være med til at sikre alle menneskers adgang til effektiv og sikker medicin. Derudover skal hver enkelt vare påføres en chip, så den kan følges fra eksportland til importland og på den måde sikre, at den rigtige medicin ender de rigtige steder, forklarer delegationen fra Berkeley.

Globalt samarbejde nødvendigt

De studerendes forslag om at etablere en fælles database er visionær, og forslaget kræver et udvidet globalt samarbejde. Alle lande skal blive enige om at bruge databasen og den nuværende manuelle grænsekontrol skal erstattes med elektroniske skannere. Alligevel er forslaget realistisk og kan bruges som inspiration for verdens regeringer. Ikke mindst, fordi forslaget umiddelbart vinder bred støtte fra de andre delegationer i forhandlingerne. Delegationer, der både tæller OECD og ikke-OECD lande:

- Vi er meget tiltrukket af ideen, da vi har svært ved at se andre alternativer, men vi skal være opmærksomme på, hvad vi indvilliger i. Vi må se på omkostningerne af forslaget, men i de kommende forhandlingerne vil vi også komme med ideer til, hvordan omkostningerne ved forslaget kan sænkes, siger Andrew Wildes, der er en del af delegationen fra University of the West Indies (Barbados).

Om forhandlingsspillet

Copenhagen Competition er Det Juridiske Fakultets årlige forhandlingsspil, hvor jurastuderende fra hele verden forhandler om et samfundsaktuelt emne. I år er emnet adgang til medicin. Forhandlingerne startede onsdag den 13. oktober og forløber frem til fredag den 15. oktober, hvor de afsluttes som en del af Kulturnatten 2010. Alle er meget velkommen til at overvære forhandlingerne, der forgår i festsalen, Frue Plads 4. Næste gang forhandlerne sætter sig til bordet er fredag den 15. oktober kl. 19.00. Læs mere om Kulturnatten 2010 på fakultetet: https://jura.ku.dk/kulturnatten/.