Budget 2009 – Københavns Universitet

17. december 2008

Budget 2009

Det Juridiske Fakultet har med budget 2009 fastlagt gode rammer for den fortsatte gennemførelse af den samlede strategi frem mod 2012.

Fakultetets ledelse forelagde den 15. december budget 2009 for Samarbejdsudvalget og Akademisk Råd, som med tilfredshed tog det fremlagte talmateriale og den ledsagende budgetredegørelse til efterretning.

Der forventes indtægter på ca. 137 mio. kr., hvilket er en markant stigning i forhold til for tre år siden, hvor primobudgettet lå lidt over 100 mio. Stigningen i indtægter beror bl.a. på flere indtægter fra STÅ, færdiggørelsesbonus, udvekslingstaxameter, indtægter fra deltidsuddannelserne samt mere ekstern finansiering af forskning.

Med det fremlagte budget 2009 har Fakultetet fastlagt økonomien med målrettet sigte på implementering af den samlede strategi frem mod 2012. Budgettet er fastlagt på grundlag af forventninger til forestående effektiviseringer på det administrative område, en fortsat besparelse som følge af en samlet indkøbsstrategi for Fakultetet samt fortsat øgede indtægter på de eksternt finansierede projekter.

Der forventes fremover at være en fortsat stigning i antallet af videnskabelige medarbejdere i alle stillingskategorier.

Fakultetet forventer henlæggelser for ca. 25 mio. kr., når regnskabet for 2008 er aflagt til Bestyrelsen. Det forventes, at henlæggelserne er øget til ca. 28 mio. kr. ved udgangen af år 2009, hvilket må betragtes som en nødvendig og tilfredsstillende konsolidering af egenkapitalen efter en periode, hvor denne var svundet mærkbart ind.

Budget 2009 giver gode rammer for den fortsatte gennemførelse af Fakultetets samlede strategi frem mod 2012.

Med venlig hilsen,

Henrik Dam, dekan    /Jørn Vestergaard, prodekan

Budgetredegørelse 2009 (pdf)