Alumni-feberen breder sig til Det Juridiske Fakultet – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Globale nyheder > Alumni-feberen breder ...

09. december 2008

Alumni-feberen breder sig til Det Juridiske Fakultet

Livslang læring kan nu tages bogstaveligt. I hvert fald når det gælder nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer, der gennemfører Bestyrelsesakademiet - en senior executive-uddannelse på postkandidatniveau, som er udviklet i et samarbejde mellem Det Juridiske Fakultet og advokatfirmaet Plesner.

Akademiet har nemlig fået sit eget alumnenetværk, der gør det muligt for tidligere deltagere at holde sig ajour med udviklingen inden for god selskabsledelse. 

Bestyrelsesakademiets Alumni har netop holdt sit første møde. Her fik en lukket skare af ledere i dansk erhvervsliv mulighed for at debattere den verdensomspændende finanskrise med Peter Schütze. Manden der om nogen har finanskrisen tæt inde på kroppen i sin egenskab af formand for Finansrådet og bankdirektør i Nordea.

"Samarbejdet mellem advokatfirmaet Plesner og Det Juridiske Fakultet er et godt eksempel på, hvordan et partnerskab mellem universitetet og erhvervslivet kan skabe nye spændende og vedkommende efteruddannelser, som kombinerer det bedste fra forskningsverdenen med det bedste fra praksis." Det udtaler Juras dekan Henrik Dam, som er begejstret for Bestyrelsesakademiets succes og den store tilslutning til netværket.

Alumnenetværket er etableret på opfordring fra tidligere deltagere på Bestyrelsesakademiet, og interessen er intakt selv lang tid efter, certifikatet er modtaget. Nina Smith, prorektor for Århus Universitet, deltog på det første hold i foråret 2007, og hun begrunder sit medlemskab således:

"Der var en masse spændende mennesker med som 'elever' på holdet, og dem kunne jeg godt tænke mig at se igen og danne et netværk med. Og så synes jeg, det er fint at ses en gang i mellem til faglige arrangementer. Dagens arrangement var meget aktuelt og havde en rigtig god foredragsholder. Det er vigtigt, for tiden er jo knap". 

Netværksaspektet er vigtigt, men for initiativtagerne bag Bestyrelsesakademiet har fagligheden også høj prioritet. Finanskrise, bankkrak og revisionsudvalg skaber et hurtigt omskifteligt miljø, som sammen med et øget ledelsesansvar stiller store krav til hvert enkelt bestyrelsesmedlem. Visionen for Bestyrelsesakademiets Alumni er at give bestyrelsesmedlemmerne i store danske selskaber mulighed for kontinuerligt at dygtiggøre sig og holde sig opdateret.

Dags dato har 51 ud af de i alt 100 personer, som har gennemført Bestyrelsesakademiet, meldt sig ind i Bestyrelsesakademiets Alumni. Medlemstallet stiger stadigt.