Forbedringer af Juras studiemiljø – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Globale nyheder > Forbedringer af Juras ...

23. maj 2008

Forbedringer af Juras studiemiljø

Bordfodbold, hyggelige sofaarrangementer, køleskab og mikrobølgeovn i Jurahuset. Det er nogle af de konkrete forbedringer, der er taget initiativ til, efter at Jura har sat fokus på studiemiljøet

- Før lå kantinen trist hen uden udsmykning som et klinisk venteværelse uden mange besøgende. Nu kan de studerende samles om bordfodboldbordet eller slænge sig i sofaerne med en kop kaffe fra en af de nærliggende kaffebarer, fortæller studiechef Martin Birger Hjørland og fortsætter:

 - Vi har stadig et stykke vej endnu, før Juras studiemiljø bliver helt i top. De første skridt er taget, så de studerende i højere grad vil bruge Jurahusets faciliteter. Hyggelige omgivelser kan forhåbentlig give de studerende lyst til at blive hængende og tilbringe mere tid sammen med deres studiekammerater. Vi arbejder løbende på at gøre det sociale miljø endnu bedre på fakultetet.

Biblioteket oplever også, at der er kommet mere liv i Jurahuset og flere besøgende – både til biblioteket og læsepladserne. Åbningstiderne er nemlig blevet forlænget, så der nu er åbent fra kl. 9-18 i biblioteket og fra kl. 8-24 i stuen og på 1. salens læsesale og fællesrum. Og så er der indrettet flere studiearbejdspladser i biblioteket, nyindrettet speciale- og gruppearbejdspladser og indkøbt 50 nye kontorstole til læsesalen på 1. sal, for at de studerende kan sidde bekvemt, når de tilbringer timer med eksamenslæsning og næsen begravet i bøgerne.  

Også fakultetets nye hjemmeside og det virtuelle læringsmiljø Absalon skal på sigt være med til at forbedre forholdene på Jura. Hjemmesiden og Absalon skal gøre det lettere for de studerende at finde de oplysninger, de har brug for, og sikre den nødvendige kommunikation mellem studerende, administration, forskere og undervisere. Det kan være information om aflysninger, skemaændringer eller kommende sociale og faglige arrangementer. Netop de faglige arrangementer vil der komme mere fokus på. Her vil forskerne præsentere ny inspirerende viden, og de studerende får indblik i spændende faglige problemstillinger og mulighed for at gå i dialog med forskerne.    

Efter 3 undersøgelser om studiemiljøet og undervisningsmiljøet på Jura og på KU er en række medarbejdere og studerende i gang med at forbedre Juras studiemiljø, så Jura bliver et endnu rarere sted at være. Gode forslag fra studerende og undervisere modtages altid gerne.