Om FOCOFIMA

Forum for Company Law and Financial Market Law (FOCOFIMA) blev oprettet i begyndelsen af 2003 som et uformelt samarbejde mellem prof. Jan Schans Christensen og prof. Jesper Lau Hansen for at danne rammen om deres forskning i hhv. selskabsret og kapitalmarkedsret.

I forbindelse med omorganiseringen af Det Juridiske Fakultet i 2007 ansøgte FOCOFIMA om godkendelse som selvstændigt forskningscenter, hvilket blev imødekommet med virkning fra 1. januar 2008 og fem år frem.

Herefter blev FOCOFIMA videreført som en sektion under Center for Erhvervsret i perioden 2013 - 2016. CFE ophørte i 2016 og blev afløst af Center for Markedsret og Erhvervsret (CME) i 2017, hvor FOCOFIMA indgår.

FOCOFIMA fungerer i dag som et uformelt netværk for fakultetets forskere, som i større eller mindre grad arbejder med emner inden for selskabsret og kapitalmarkedsret.