27. januar 2017

KU og CBS går sammen om ny uddannelse for den finansielle sektor

KU og CBS går sammen om ny uddannelse for den finansielle sektor

Københavns Universitet og CBS går sammen om at udbyde den grunduddannelse, som siden årsskiftet har været obligatorisk for alle, der er blevet valgt til bestyrelsen i en finansiel virksomhed. De to institutioner bistås endvidere af advokatfirmaet Kromann Reumert og revisionsfirmaet Ernst & Young samt en række erhvervspersoner med erfaring inden for branchen.

Grunduddannelsen udbydes i regi af CBS Bestyrelsesuddannelserne, der har fået godkendelse fra Finanstilsynet som udbyder. Uddannelsen udbydes i to spor, et for bank/realkredit og et for forsikring/pension. Hvert forløb afsluttes på et halvt år, og uddannelsen udbydes både i foråret og efteråret 2017. Fra KU varetages opgaven af prof. Linda Nielsen og prof. Jesper Lau Hansen, begge FOCOFIMA.