02. februar 2017

Jura-team opdaterer populær håndbog for iværksættere

Som led i de mange projekter, som Københavns Universitet har iværksat om innovation og entreprenørskab, blev det besluttet at oprette et fag på kandidatuddannelsen målrettet rådgivere til iværksættere. Samtidig fik et team af juridiske professorer til opgave at udarbejde en lærebog, der dækker de forskellige relevante fagområder, med professor Jesper Lau Hansen som redaktør. De blev på enkelte områder bistået af eksterne eksperter fra fakultetets brugergruppe. Bogen, Iværksætterens juridiske udfordringer, der udkom på DJØF Forlag, blev en succes, og det er derfor besluttet allerede nu at udgive en 2. og opdateret udgave. Den er netop kommet på gaden, samtidig med at det populære kursusfag på ny udbydes i forårssemesteret. Den nye udgave er udvidet til også at dække ansættelsesret og udenrigshandel. Endvidere er den nye persondataforordning og ændringerne i regnskabslovgivningen medtaget.