Børsens dag 2018 – Københavns Universitet

FOCOFIMA > Arrangementer > Børsens dag 2018

Børsens dag 2018

Børsens dag

Børsens  Dag  afholdes  for  femte gang  – en begivenhed for alle, der beskæftiger sig med  børsret  i  Danmark

Målet med dagen er at skabe opmærksomhed om børsens forhold ved at drøfte aktuelle emner inden for børsretten på et højt fagligt og praktisk niveau.

Her er ikke tale om traditionel undervisning om nye regler, men ambitionen er derimod
at drøfte aktuelle problemer på et højt niveau ved oplæg fra praktikere, der dagligt arbejder med området.

Årets emner er:

  • Nyt fra Nasdaq
  • Manipulation, focus på grundbegreber
  • Kapital til SMV
  • De nye anbefalinger for god selskabsledelse
  • Rundt om ESG
  • Finanstilsynet orienterer

Tid: Onsdag den 30. maj 2018 kl. 8.30 – 13.30

Sted:
Københavns Universitet, Festsalen, Frue Plads 4, 1168 København K

Lektioner: 4,5

Deltagerbevis
: Deltagerbevis udstedes

Pris
: 750 kr. inkl. moms pr. person. Betaling er bindene og sker samtidig med tilmelding

Tilmeldingsfrist: 23. maj 2018 på https://jura.nemtilmeld.dk/5/


Merit - særligt for advokater og advokatfuldmægtige:
Børsens Dag opfylder formkravene til obligatorisk efteruddannelse for
advokater og advokatfuldmægtige, jf. § 3 i BEK nr. 1474 af 12/12/2007 og nr. 820 af 25/06/2010.

Vær dog opmærksom på, at Advokatsamfundet ikke udsteder godkendelser af påtænkte eller udførte efteruddannelsesaktiviteter - hverken til udbydere, advokater eller advokatfuldmægtige. Det Juridiske Fakultet kan derfor ikke garantere, at en sådan godkendelse vil finde sted ved en eventuel stikprøvekontrol.

Kontaktoplysninger:
For yderligere oplysninger om Børsens Dag 2017 kontakt Sanne Anker, deltidsstuderende@jur.ku.dk