Børsens dag 2016 – Københavns Universitet

FOCOFIMA > Arrangementer > Børsens dag 2016

Børsens dag 2016

Børsens dag 2015

TILMELDINGEN ER LUKKET, DA ARRANGMENTET ER OVERTEGNET

Børsens Dag afholdes igen i år med en række aktuelle børsretlige emner.

Målet er at skabe opmærksomhed om børsens forhold ved at drøfte aktuelle emner inden for børsretten på et højt fagligt og praktisk niveau. Her er ikke tale om traditionel undervisning om nye regler, men ambitionen er derimod at drøfte aktuelle problemer på et højt niveau ved oplæg fra praktikere, der dagligt arbejder med området.

Årets emner er:

  • Ny lovgivning – Kapitalmarkedslovgivningen
  • Ny lovgivning – Markedsmisbrugsforordningen (MAR)
  • Nye tendenser – Overtagelsestilbud
  • Ny praksis – Pandora og NeuroSearch

Tid: Tirsdag, den 31. maj 2016, kl. 8.30 - 13.00

Sted:
Københavns Universitet, Alexandersalen, Bispetorv Annekset, Bispetorvet 1-3, 1167 København K

Lektioner: 4

Deltagerbevis
: Bevis udstedes for deltagelse

Pris
: 1.000 kr. ekskl. moms for den første tilmeldte. Herefter er prisen 500 kr. ekskl. moms pr. person, hvis man kommer fra samme firma.


Til- og framelding
: Du kan tilmelde dig indtil kursusstart. Vi anbefaler dog, at du tilmelder dig tidligt, da kurset har begrænset deltagerantal og vi derfor ikke kan garantere en plads ved sen tilmelding. Tilmelding er bindende og faktura på det fulde beløb vil blive sendt efter kurset uanset fremmøde. Du er altid velkommen til at sende en kollega i dit sted, blot du inden kursets start giver os besked herom via mail til: deltidsstuderende@jur.ku.dk.

Tilmeldingsfrist: Tilmeldingen er lukket, da arrangementet er overtegnet


Merit - særligt for advokater og advokatfuldmægtige:
Børsens Dag opfylder formkravene til obligatorisk efteruddannelse for
advokater og advokatfuldmægtige, jf. § 3 i BEK nr. 1474 af 12/12/2007 og nr. 820 af 25/06/2010.

Vær dog opmærksom på, at Advokatsamfundet ikke udsteder godkendelser af påtænkte eller udførte efteruddannelsesaktiviteter - hverken til udbydere, advokater eller advokatfuldmægtige. Det Juridiske Fakultet kan derfor ikke garantere, at en sådan godkendelse vil finde sted ved en eventuel stikprøvekontrol.

Kontaktoplysninger:
For yderligere oplysninger om Børsens Dag 2016 kontakt Sanne Anker, deltidsstuderende@jur.ku.dk