Børsens dag 2019

Børsens dag

Børsens Dag afholdes for sjette gang – en begivenhed for alle, der beskæftiger sig med børsret i Danmark.

Målet med dagen er at skabe opmærksomhed om børsens forhold ved at drøfte aktuelle emner inden for børsretten på et højt fagligt og praktisk niveau.

Her er ikke tale om traditionel undervisning om nye regler, men ambitionen er derimod at drøfte aktuelle problemer på et højt niveau ved oplæg fra praktikere, der dagligt arbejder med området.

Årets emner er:

Tid: Tirsdag, den 28. maj 2019 kl. 8.30 – 14.00

Sted:
Københavns Universitet, Festsalen, Frue Plads 4, 1168 København K

Lektioner: 4,5

Deltagerbevis
: Deltagerbevis udstedes

Pris
: 750 kr. inkl. moms pr. person. Studerende 200 kr. Betaling er bindene og sker samtidig med tilmelding

Til og framelding: Du kan tilmelde dig til og med den 23. maj. Vi anbefaler dog, at du tilmelder dig hurtigst muligt. Tilmelding er bindende og gebyr betales med kreditkort eller EAN oplysninger straks ved registreringen. Du er altid velkommen til at sende en kollega i dit sted, blot du giver os besked herom via mail til: deltidsstuderende@jur.ku.dk, inden kursets start. 

Tilmeldingsfrist: 23. maj 2019 kl. 24.00 på: https://jura.nemtilmeld.dk/27/


Merit - særligt for advokater og advokatfuldmægtige:
Børsens Dag opfylder formkravene til obligatorisk efteruddannelse for
advokater og advokatfuldmægtige, jf. § 3 i BEK nr. 1474 af 12/12/2007 og nr. 820 af 25/06/2010.

Vær dog opmærksom på, at Advokatsamfundet ikke udsteder godkendelser af påtænkte eller udførte efteruddannelsesaktiviteter - hverken til udbydere, advokater eller advokatfuldmægtige. Det Juridiske Fakultet kan derfor ikke garantere, at en sådan godkendelse vil finde sted ved en eventuel stikprøvekontrol.

Kontaktoplysninger:
For yderligere oplysninger om Børsens Dag 2019 kontakt Sanne Anker, deltidsstuderende@jur.ku.dk