Erhvervsgruppen

Erhvervsgruppen består af private virksomheder med interesse i at støtte forskning og undervisning i selskabsret og kapitalmarkedsret.

Erhvervsgruppens medlemmer sponsorerer arrangementer og aktiviteter, som afholdes af FOCOFIMA, f.eks. gæsteforelæsninger eller konferencer. Hvert medlem betaler ved begyndelsen af et kalenderår et fast beløb, og det står frit for medlemmet at udtræde på ethvert tidspunkt, dog refunderes allerede betalte bidrag ikke. Kontakt professor, dr.jur. Jesper Lau Hansen, om muligheden for at blive medlem og på den måde støtte forskningsaktiviteterne på dette vigtige område.

Medlemmerne er i alfabetisk rækkefølge: