Specialeskrivning med ekstern samarbejdspart

KU’s specialeordning med ekstern samarbejdspartKU’s specialeordning med ekstern samarbejdspart går ud på, at de studerende har en intern specialevejleder fra KU samtidig med en ekstern samarbejdspart/virksomheds-vejleder fra en privat/offentlig virksomhed. Dette er en unik mulighed for begge parter af flere årsager, særligt fordi der bliver skabt kontakt mellem en snarligt færdiguddannet kandidat og en potentiel arbejdsgiver.

For den studerende er det en mulighed for at få sparring fra en specialist på området og en mulighed for at give specialet en praktisk vinkel. For virksomheden er det en mulighed for eventuelt at få undersøgt et virksomhedsrelevant problem og få adgang til ny viden på området.

Der er ingen faste regler om, hvad samarbejdet mellem den studerende og den eksterne samarbejdspart skal indeholde, idet dette aftales indbyrdes mellem den studerende og samarbejdsparten. Det formelle krav udover aftaleindgåelsen mellem den studerende og samarbejdsparten er, at samarbejdskontrakten bliver vedlagt specialet, når det afleveres.

De studerende kan læse mere om KU’s ordning med ekstern samarbejdspart, herunder retningslinjer for samarbejde med tredjepart, samarbejdskontrakt m.v. her.

Spørgsmål til KU’s ordning med ekstern samarbejdspart kan rettes til Studie- & Karrierevejledningen eller til FIRE.