Specialeseminarer

SpecialeseminarMed henblik på at fremme specialeskrivning i skatte- og afgiftsretlige emner afholdes der ét årligt specialeseminar hvert tidlige efterår, herunder med deltagelse af eksterne samarbejdsparter/virksomhedsvejledere, hvor de studerende, forskere og virksomhedsspecialister kan drøfte skatte- og afgiftsretlige specialeemner. På specialeseminaret kan de studerende få inspiration til skatte- og afgiftsretlige emner, få mulighed for at diskutere deres egne idéer, hilse på interne og eksterne specialevejledere samt høre mere om de forskellige stipendiat-, specialeplads- og studenterordninger, som virksomhederne tilbyder.

Det næste skatte- og afgiftsretlige specialeseminar finder sted i 2020.

Forslag til skatte- og afgiftsretlige specialeemner fra tidligere seminarer